Kosten

( prijs per 1-1-2024).

De prijs voor de BSO is € 9,12 per uur gedurende de schoolweken en € 9,62 gedurende de extra vrije dagen en in de vakanties.

Afname van uren gaat per dagdeel.
Alle dagdelen starten om 14.15 in verband met het continurooster, u kunt kiezen voor opvang van 14.15 tot 17.15 uur of voor opvang van 14.15 tot 18.00 uur.

Voor kinderen die op de dependance zitten gaat de facturatie in om 14.30 in plaats van om 14.15.

Voor het gemiddelde maandbedrag (verdeeld over 12 maanden) berekenen we alleen de 40 schoolweken, als u uw kind inschrijft voor een vakantie dan worden die uren apart gefactureerd.

Let wel: de uurprijs is de bruto prijs, dwz dat hier de tegemoetkoming van de belasting nog vanaf gaat.
Voor de aanvraag van belastingteruggave hebt u ons LRK-nr. nodig.
LRK-nr. KDV: 229678592
LRK-nr. BSO: 919452838
Voor meer informatie daarover:
www.belastingdienst.nl

kleine beer