Opvang in de schoolvakanties

Voor opvang in de schoolvakanties betalen ouders alleen als ze het kind voor de betreffende vakantie hebben opgegeven.

De intekenlijsten hangen in de gang van de bso, en intekenen kan tot 2 weken voor de betreffende vakantie.

Ook ouders die normaal geen gebruik maken van de bso kunnen hun kind in de vakanties aanmelden.

Voor de vakanties geldt wel dat we een minimale inschrijving van 4  kinderen per dag nodig hebben om te kunnen draaien.

kleine beer