Over Kleine Beer

Kleine Beer is een kinderopvangorganisatie die al sinds 1993 opvang verzorgt. In de loop van de jaren hebben we onze eigen “Kleine Beer” werkwijze ontwikkeld die ervoor zorgt dat de kinderen zich veilig en geborgen voelen.

Alleen in een sfeer van veiligheid en geborgenheid kan een kind zich zo evenwichtig mogelijk ontwikkelen. Belangrijk hierbij is het aanbieden van een duidelijke en vaste structuur waarbinnen de kinderen momenten van de dag herkennen en optrekken met vertrouwde en bekende kinderen en liefdevolle leidsters.

Algemene voorwaarden:algemene voorwaarden voor kinderopvang dagopvang en buitenschoolse opvang 2017-c7ab75ff-b968-4259-9ab2-69741cae30b5

Meest gestelde vragen

Mag mijn kind een knuffel van thuis meenemen?

Ja dat mag altijd, het is immers belangrijk voor een kind om zijn/haar vertrouwde knuffel ook bij Kleine Beer bij de hand te hebben.

Mag ik mijn kind ook eerder brengen of halen?

In overleg met de leidsters kan er tussen de middag een uitbreiding worden aangevraagd van minimaal een half uur en maximaal anderhalf uur.

Ja dat mag, mits de capaciteit dit toelaat.

Mag ik ook dagdelen ruilen?

Babyvoeding, reservekleertjes en als uw kind warm moet eten dient u ook een potje eten mee te geven.

Wat moet ik zelf allemaal meenemen als ik mijn kind breng?

Ja dat kan ,we kunnen daar een ruimte voor reserveren.

Ik geef borstvoeding, kan ik mijn kind komen voeden?

kleine beer