Kosten

( prijs per 1-1-2024)
De prijs voor het kinderdagverblijf  is €10,25 per uur.
NB: Afname van uren geschiedt per dagdeel.
1 dag kdv komt overeen met 10,5 uur.

Let wel: dit is de bruto prijs, dwz dat hier de tegemoetkoming van de belasting nog vanaf gaat.
Voor de aanvraag van belastingteruggave hebt u ons LRK-nr. nodig.
LRK-nr. KDV: 229678592
LRK-nr. BSO: 919452838
Voor meer informatie daarover:
www.belastingdienst.nl

kleine beer