Wennen en afscheid nemen

Wennen:
Het is goed voor kind en ouders/verzorgers om eerst te komen wennen voordat de daadwerkelijke opvang begint.
Nadat de meer formele zaken rond zijn en de ouders/verzorgers hebben hun kindje aangemeld worden de ouders/verzorgers en het kind door een van de leidsters uitgenodigd voor een wenbezoek. Dit bezoek zal 1 a 2 weken voor aanvang van de opvang plaatsvinden. Het wenbezoek duurt ongeveer 1 uur. Tijdens dit wenbezoek worden o.a. zaken als slaapritme, voedingstijden en bijzonderheden besproken.
Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de behoefte van de ouders/verzorgers volgt er een tweede en eventueel een derde wenafspraak.

 

wennen

 

Afscheid:
Het ene kind heeft meer moeite met afscheid nemen als een ander. Wij vinden het ook belangrijk aandacht te geven aan het afscheid nemen. Als het kind het wil dan zwaait de leidster de ouder samen met het kind uit. Als een kind huilt, dan troost de leidster het en leidt ze het kind op een gegeven moment af. We kijken goed naar het kind, het ene kind heeft wat anders nodig op zo’n moment dan een ander kind.

Ouders/verzorgers kunnen moeite hebben met het afscheid, ze kunnen gedurende de dag altijd even bellen hoe het gaat.

kleine beer